HomeContact Onssitemap
Perceelaanvragers Para krijgen beschikkingen
Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening , Grond- en
Bosbeheer (RGB) heeft via het commissariaat van Para 
een honderdtal toewijzingsbeschikkingen en
bereidverklaringen verstrekt aan perceelaanvragers.
Het gaat om aanvragers in heel Para die reeds jaren een aanvraag
hebben lopen op gronden waarop zij al wonen of gronden waarop
zij graag beheersdaden willen uitvoeren. Volgens Ricardo Panka,
Assembleelid van Para, zijn er nog 500 toewijzingsbeschikkingen in
voorbereiding om uit te reiken aan aanvragers.
De actie voor het versneld uitgeven van de beschikkingen moet
de achterstand in het afhandelen van aanvragen overbruggen, aldus Panka.
Het versneld afhandelen van aanvragen voor uitreiking van toewijzingsbeschikkingen 
is volgens Panka  van belang voor de mensen die gebruik maken
van het Low Income Shelter Program (LISP) of andere financieringsprogramma’s
voor het bouwen van een eigen huis.
Binnen niet al te lange tijd komt er een afdeling van RGB  in Para.
Met het decentraliseren  van het gronduitgiftebeleid zullen wachttijden voor adviezen
korter van duur zijn en ze worden efficiënter  afgehandeld, beloofd Panka.
 
Perceelaanvragers
 
 
Ricardo Panka (in het midden) poseert met blije Paranen die hun
toewijzingsbeschikking hebben ontvangen.

Geplaatst 19-11-13
 
Nederlanders Opgelet